Өндүрүш процесстеринен чыккан таштандыларды азайтыңыз

jg